Política de privacitat i protecció de dades

EIX 49 S.L respecta i assegura la privacitat de les dades dels seus usuaris i de tercers. Li demanem que  llegeixi aquesta política abans de registrar-se al nostre web i fer-ne ús.

 

1.- Informació Bàsica

Responsable del Tractament: EIX 49 S.L,  Av. Diagonal, 419, 08036 BARCELONA,
Finalitats principals del tractament-Gestionar el registre com a usuari de la plataforma. 
-Oferir-li informació sobre els nostres  serveis. 
-Gestionar les seves consultes.
-Fer difusió de les activitats i estrenes del teatre. Bases legitimadores del tractament -Execució del contracte de prestació de serveis.
-Consentiment. 
-Compliment d’obligacions legals.Destinataris principals-EIX 49 S.L i empreses relacionades amb les mateixes finalitats.
-En el cas d’imatges d’assistents a espectacles, usuaris de xarxes socials. Drets-Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
-Revocació del consentiment.                                                                     
-Presentació d’una reclamació davant LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

 Origen de les dades
-Facilitades pel seu titular. 
-Fruit de la navegació per la nostra web (Internet).Transferències Internacionals de Dades-No estan previstes.Delegat de Protecció de Dades-No  necessari per previsió legal.

 

2.- Ampliació de la  informació bàsica del Responsable del tractament:

Si vol comentar o comunicar-nos qualsevol incidència relacionat a amb la nostra política de privacitat podrà dirigir-se enviant comunicació escrita a l’adreça daualsec@gmail.com  o bé trucant al telèfon 931 317 882 . El nostre horari d’atenció al públic és de 10  a 18h. Si vol saber el cost de la trucada, sis plau, consulti amb el seu operador.

 

3.- Categories de les dades que tractem

EIX 49 S.L únicament tracta amb el següent tipus de  dades: 

3.1.- Dades identificatives de navegació al nostre web: adreça IP, correu electrònic, i en alguns casos la seva imatge.

 

4.- Finalitat del  tractament

EIX 49 S.L tractarà les seves dades de manera automàtica i/o manual per a les següents finalitats:

4.1.- Gestionar el seu registre com a usuari de la plataforma: http://daualsecartsesceniques.cat

4.2.- Oferir-li els nostres serveis mitjançant la utilització de qualsevol suport, incloent-hi l’enviament de correu postal, SMS, correu electrònic, o qualsevol altre suport disponible en atenció a l’estat de la tecnologia en cada moment.

4.3.- Informar-lo de manera periòdica de serveis addicionals que considerem que puguin ser del seu interès relacionats amb l’activitat d’EIX 49 S.L i/o empreses relacionades.

4.4.- En el cas que s’enregistri la seva imatge com a part integrant del públic d’una estrena teatral o representació, la finalitat del seu tractament serà fer difusió de l’activitat del teatre, incloent-hi les xarxes socials. 

 

5.- Bases legitimadores per al tractament de les seves dades

5.1.- Per efectuar l’alta i registre de l’usuari a la plataforma http://daualsecartsesceniques.cat, la base legitimadora del tractament és el consentiment de l’interessat. 

5.2.- Per a la remissió d’informació de caràcter comercial i/o promocional dels nostres serveis o d’empreses afins, la base legitimadora és l’interès legítim de l’empresa i el seu consentiment exprés.

5.3.- Per a la difusió de la seva imatge com a part integrant del públic d’una representació, la base legitimadora és el nostre interès legítim i/o el seu consentiment.

L’informem que el consentiment per al tractament de les seves dades és independent per a cada finalitat, raó per la que no s’exclouen mútuament.

 

6.- Destinataris de les dades

6.1.- EIX 49 S.L

6.2.- Empreses relacionades a EIX 49 S.L per a les  mateixes finalitats.

6.3.- En alguns casos podran ser les xarxes socials, quan es tracti de la difusió d’imatges d’assistents a representacions teatrals.

 

7.- Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran el temps indispensable per donar efectivitat a la  finalitat per la qual s’han sol·licitat, excepte que l’ interessat s’oposi al seu tractament o revoqui el seu consentiment, o bé,  que la Llei disposi una duració diferent. En tot cas, quan aquestes dades no siguin utilitzades seran degudament bloquejades.

 

8.- Procediment per a l’exercici dels seus drets

Vostè podrà exercir els seus drets de manera completament gratuïta dirigint-se per escrit a l’adreça de mail daualsec@gmail.com, acompanyant la comunicació amb un document acreditatiu de la seva identitat.

 

9.- Mesures de Seguretat emprades per al tractament de les seves dades

EIX 49 S.L tractarà les seves dades personals de manera confidencial i respectant al màxim  el deure de secret respecte a les mateixes, de conformitat amb el que està previst en la normativa d’aplicació, adoptant les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades, i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia, el tipus de dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades.

EIX 49 S.L  adoptarà en particular les següents mesures: 

  • Funcions i obligacions del personal.

  • Registre d’actes.

  • Gestió de suports i documents.

  • Control d’accessos.

  • Identificació i autenticació.

  • Còpia de seguretat i recuperació.

Totes aquestes mesures s’adoptaran sense perjudici que ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA pugui adoptar en situacions concretes altres mesures d’acord amb normatives especifiques. 

 

10.- Canvis  en la política de privacitat

EIX 49 S.L es reserva el dret a modificar la present política de  privacitat amb la finalitat d’adaptar-la a les novetats legislatives quan fos necessari. En aquests casos , aquestes modificacions seran comunicades i difoses en la seva web prèviament a la seva aplicació.

Última actualització: 13 de setembre de 2019 

© 2019 EIX 49 S.L Tots els drets reservats